Min pedagogiska tanke

Jag jämför gärna dansinlärning med läsinlärning. För att kunna läsa måste man kunna alfabetets bokstäver. Man måste både känna igen formen samt kunna uttala dem rätt. För att kunna läsa vilken bok som helst flytande, måste man kunna samtliga bokstäver i alfabetet och även känna till att vokalerna (samt ett par av konsonanterna) kan uttalas på två sätt. Dessutom måste man veta hur man binder ihop bokstäverna till ord.

För att kunna dansa vilken tango som helst måste man känna till de sätt som det är tillåtet att gå på: stegen / grundfigurerna. Man måste också kunna binda ihop de lösa stegen till en helhet. Dessutom måste man veta hur man för respektive följer i dansen. Precis som när man lär ett nytt språk, blir man mycket duktigare om man även tränar ”glosorna” hemma.

Jag strävar efter att visa och förklara tydligt, att uppmuntra och medvetandegöra samt, sist men inte minst, att förmedla dansglädje. Jag utgår alltid från helheten och bryter ner denna till lättöverskådliga delar.

Jag fokuserar på stil, elegans och teknik kombinerat med känsla. Jag betonar vikten av närvaro i dansen.

 

I tango är känslan mycket viktig. Att leva sig in i musiken, att bli en helhet tillsammans med sin partner, att glömma tid och rum och bara dansa... Att hitta denna känsla måste var och en själv göra. Det går inte att undervisa i konsten att känna en känsla. Bli inte orolig om denna speciella omtalade "tangokänsla" inte infinner sig med en gång. Den kommer, när du har lärt dig dansa tango tillräckligt bra för att inte längre behöva koncentrera dig på HUR du ska göra. Dessutom, oss emellan sagt, denna högre dimension av tango kommer inte var gång man dansar, men när den kommer - då är det HÄRLIGT ATT DANSA TANGO!