Om dansen

All text på denna webbsida är skyddad av upphovsrättslagen.

Copyright © Christel Dottén 1999.

 

Dansstilar

Vi undervisar i Tango salon (klassisk tango). Detta är den vanligaste dansstilen i argentinsk tango. Tango salon dansas i hela världen inklusive Argentina, och nästan all tangoundervisning gäller tango salon. I tango salon har den dansande en egen balans/tyngdpunkt. Stegvariationen är stor. Dansfattningen kan vara både tät eller med avstånd mellan partnerna.

Det finns också en stil som i Europa kallas milonguerostil. Denna stil dansas uteslutande i den närmre dansfattningen och har färre stegvariationer samt lite annan stegteknik. (Ofta har man även en gemensam balans, apilado (man lutar sig mot varandra) vilket fungerar bäst om man är ungefär lika långa och har ungefär samma kroppsvikt.)

Argentinarna själva brukar inte skilja på dessa båda dansstilar. De dansar för det mesta i nära dansfattning eftersom det oftast är trångt på dansgolvet. (Undantag: dansuppvisningar.)

Tango fantasia är en variant av tango som är mer lämpad för dansuppvisningar eftersom det i denna stil ingår fler utsmyckningar, även av akrobatisk karaktär.

Tango nuevo är den senaste varianten i tangofamiljen. Den dansas ofta till speciell tekno-tangomusik och de dansande gör även figurer där de inte håller i varandra. Stilen är aningen ”lekfull”.

I tangofamiljen ingår också Milonga som är en snabbare variant av tango, samt vals cruzada som är tango i valstakt.

 

Känslan

När man lär sig en ny dans blir man ofta fokuserad på tekniken / ”hur man gör”, och glömmer bort att man i första hand dansar för att det är roligt att dansa. I argentinsk tango är känslor en viktig del. När man i tangon känner sig som en helhet tillsammans med den man dansar med, glömmer tid och rum och intensivt upplever musiken och dansandet. Då är det tango!

 

Hållningen

Bra hållning är viktigt! Sträck på din kropp. Tänk dig att du har en osynlig tråd fäst mellan bröstbenet och taket, en tråd som drar dig uppåt. Samtidigt ska fötterna "dra" mot golvet. Ha avspända axlar, armar och ben. Mjuka knän.

 

Stegen

Sätt alltid i främre delen av foten först när du går, (men utan att välva foten som balettdansöser gör). Det viktigaste är att hälen / klacken inte nuddar golvet alltför markerat. (I alla latindanser, t ex argentinsk tango och salsa, sätts tån först i golvet men i standarddans, t ex foxtrot och wienervals, sätts hälen i först.) Håll foten nära golvet. Ha balansen / vikten endast på EN fot åt gången. (Knä – tå – häl – vikt.) Vid VARJE steg ska du samla den ”lösa” foten intill den andra utan att lägga vikt på den. Benen ska hållas tätt intill varandra från knäna och uppåt. Det ben du inte står på ska vara sträckt i ”ytterlägena”, t ex framåt eller bakåt i ett steg. I bakåtsteget ska benet sträckas från höften, inte bara från knäet!

 

Dansfattningen (Abrazo)

Håll nära (=kroppskontakt) på den slutna sidan (höger för kavaljeren, vänster för damen). På den öppna sidan ska det finnas ett litet mellanrum mellan partnerna. Sett uppifrån ska en spetsig triangel bildas. Man står alltså inte helt parallellt.

I tango salon finns det tre lägen att hålla armarna på den slutna sidan:

Nära: Damen lägger sin arm upp runt kavaljerens hals så långt hon räcker. Kavaljeren lägger sin högra hand runt damens rygg i höjd med skulderbladen så långt runt om henne han räcker.

Mellan: Damen placerar sin vänstra hand på kavaljerens högra skulderblad. Kavaljeren placerar sin hand mitt emellan damens skulderblad.

Långt ifrån: Damen håller sin vänstra hand runt kavaljerens högra överarm. Kavaljeren håller sin högra hand strax bakom damens vänstra armhåla.

I alla tre lägena ska det vara kontakt mellan damens vänstra arm och kavaljerens högra.

OBS att både damens och kavaljerens ”lösa” hand ska kunna glida: tätare – längre ifrån.

På den öppna sidan håller kavaljeren sin vänstra överarm nära kroppen och underarmen snett uppåt med handflatan i dansriktningen eller snett inåt paret. Det är viktigt att kavaljeren håller sin arm stadigt på plats hela tiden i alla figurer. Armen ”sitter fast” så att armen och överkroppen bildar ett ”paket” som rör sig samtidigt som en helhet! Damen lägger sin högra hand i hans med fingrarna runt om på ovansidan. Händerna ska vara i den kortares ”öronhöjd” (så att axel och överarm bildar en rak linje) om damen tittar över mannens axel. Men om damen tittar åt höger ska parets händer vara i damens axelhöjd för att inte damens ansikte ska skymmas. 

 

Förningen

På dansgolvet bestämmer kavaljeren! (Artigt men bestämt.) Han för = visar vart damen ska gå, med sin bröstkorg! (Inte med armarna, de är ”dekoration”.) Damen strävar efter att hålla sin bröstkorg mitt framför hans. Damen får ALDRIG ”gå i förväg”.  Känner hon ingen förning ska hon inte göra något. Hon får aldrig ”gissa”. Kavaljeren visar med sin kropp på vilken fot vikten ska vara, så ni kan gå med den andra foten. Kavaljeren planerar hur han vill förflytta paret, börjar därefter flytta kroppen och sist foten. Damen strävar efter att vara mjuk och följsam och att ”släpa lite efter” hans steg. Det är viktigt att dansa tillsammans – inte var för sig. Dans är ett samspel där det ska kännas bra för både ”förare” och ”följare”.

 

Dansriktningen

Över dansgolvet förflyttar paret sig motsols runt kanterna av dansgolvet. (Det anses mycket ofint att stöta till ett annat danspar.)

 

Träna

Det är viktigt att träna och repetera. Träna själv är bättre än att inte träna alls. Gå gärna på många practicor och milongor!

 

Övrigt

Genom att dansa argentinsk tango tränar man framför allt balans och hållning, men även smidighet, vilket man naturligtvis har nytta av även i vardagen.

 

Beskrivning av hur du dansar grundstegen, samt några enklare figurer  

Sammanställt av Christel Dottén

 

OBS att du inte kan läsa dig till hur man dansar tango. Någon måste visa dig hur man gör. Texten nedan kan däremot vara bra som ett "kom-i-håg" när du håller på att lära dig dansen. (Mannens steg är markerade med blått.) Tänk på: att föra tydligt är det viktigaste för mannen, samt att verkligen följa (inte gå själv i förväg) är det viktigaste för damen. "It takes two to tango"! Tänk också på att det finns flera olika sätt att göra nedanstående figurer. Tangon är full av variationer. Jag har nedan valt de figurer som jag anser är lättast för en nybörjare att ta till sig. Jag har också skrivit dem i en logisk följd där de senare bygger på de tidigare. (Se även sidan: Pedagogiken.)

 

Caminada (gångsteg):

Kan läggas in efter varje samling. (0, 5 och 8.) Samla återigen för att återgå till salida.

De tre vanligaste varianterna:

Kavaljeren går mitt framför damen: Om kavaljeren går framåt, vilket är vanligast, sätter han sin fot där hennes nyss var. När han flyttar sin högra fot flyttar hon sin vänstra, och tvärtom.

Kavaljeren går till höger om damen: När du byter från ”mitt framför” till ”höger” så gå ut med vänster fot först. (Så du korsar). Gå in igen med höger först.

Kavaljeren går till vänster om damen: Gå ut med höger fot först och in med vänster. När kavaljeren går ”till vänster” och samlar, kan damen lätt föras in i steg 5 samtidigt.

Damen går rakt (bakåt) hela tiden. (Det är viktigt att damen sträcker sitt bakre ben ordentligt, ”ända från höften”.)

 

Salida simple:

Kavaljerens steg:

Steg 1: Höger fot rakt bak. Kort steg. Lyft ej hälen.

Steg 2: Vänster fot rakt åt vänster. Långt steg så du kommer ut till vänster om damen. Börja vrida din överkropp mot damen för att hindra henne från att gå för långt.

Steg 3: Vrid överkroppen rejält mot damen, men låt höfter, ben och fötter vara kvar i dansriktningen = kontraställning / dissociation. Gå med höger fot rakt fram (på utsidan om damen).

Steg 4: Gå med vänster fot rakt fram, fortfarande på utsidan med överkroppen vriden mot damen.

Steg 5: Samla höger fot intill din vänstra samtidigt som du vrider rätt din kropp så att damen kommer in mitt framför dig igen. (Ev. paus en takt.)

Steg 6: Vänster fot rakt fram. (Eller åt vänster om du ska svänga. Det är då mycket viktigt att du vrider din överkropp strax innan du flyttar foten, annars får du inte med dig damen.)

Steg 7: Höger fot rakt åt höger.

Steg 8: Samla vänster fot intill din högra. (Sen kan du börja om på steg 1.)

Damens steg:

Steg 1: Vänster fot rakt fram.

Steg 2: Höger fot rakt åt höger.

Steg 3: Vänster fot rakt bakåt. Vrid överkroppen mot kavaljeren.

Steg 4: Höger fot rakt bakåt. Långt steg!

Steg 5: För in den vänstra foten framför den högra så du står med fötterna korsade. Fötterna intill varandra. (Tyngden på den vänstra.)

Steg 6: Höger fot bakåt. (Eller snett åt höger.)

Steg 7: Vänster fot rakt åt vänster.

Steg 8: Samla höger fot intill din vänstra.

 

OBS! Det är mycket vanligt att börja direkt med steg 2, vilket rekommenderas!

Fortsättningsvis kommer vi att kalla det första steget i salidan för steg 1, det andra steg 2 etc. Detta är det vanligaste sättet att benämna stegen. Stegen kan komma i annan ordning. Vi kan alltså säga att ni ska gå steg 3, 6, 7 och 8. Det femte steget för damen kallas lika ofta för ”gå upp i kors” eller cruzada, som steg 5.

 

Flera salida i följd:

Båda: Tag steg 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Kavaljeren: Gå med vänster fot bakåt samtidigt som du vrider din överkropp medsols så att du placerar damen på din högra sida. Detta steg är istället för steg 8. Gå därefter rakt bakåt på höger fot och vrid in damen framför dig igen. Detta motsvarar steg 1. Fortsätt med steg 2, 3 etc.

Damen: Gå rakt framåt med höger fot. Därefter rakt fram på vänster = steg 1. Fortsätt med steg 2, 3 etc.              

 

Salida cruzada:

Kavaljeren går steg 1 och 2. Gör ett viktbyte / ballchange (som inte damen får märka) och går med vänster fot rakt fram. Sen höger fot rakt fram. Stå kvar en takt med vikten på höger ben och det vänstra sträckt bakom dig, medan du för in damen i steg 5. Fortsätt sen med steg 6, 7 och 8.

Damen ska inte märka någon skillnad utan går som i vanlig salida.

 

La cunita  (lilla vaggan):

”Vagga" fram och tillbaka i steg 1, 2, 3, 4, 6 eller 7. (Alla steg utom samlingarna.) Tag steget (lägg över vikten) - ångra dig - tag steget”… (”Stöt” med det främsta benets vrist till vristen på det bakre benet och ”stöt” med det bakre benets vrist till vristen på det främre benet = dekoration.) Kavaljeren kan vrida runt, medsols eller motsols, tillsammans med sin dam för att ändra riktning. Efter vaggan ska du fortsätta med det steg du skulle tagit. Ex:   1, 2, 3 med cunita, 4, 5 etc.

 

Ocho (= åtta) framåt:

Kavaljeren: Tag steg 1 - 5. * Vrid din vänstra axel en aning bakåt och för damen så att hon vänder sig med ”näsan” mot din högra axel. Sätt höger fot snett bakåt höger samtidigt som du ”öppnar dörren” för damen genom att vrida din överkropp åt höger. (Höger axel bakåt.) För ut damen snett bakåt höger. Vrid henne sen åt vänster och för tillbaka henne så hon hamnar i steg 5, samtidigt som du samlar din högra fot intill din vänstra. Åttan upprepas om så önskas. Fortsätt med steg 6, 7 etc.

Damen: Tag steg 1 - 5. Kavaljeren vrider dig så du får ”näsan åt vänster” / höger sida mot kavaljeren. Gå med höger fot fram åt vänster (förbi kavaljerens högersida). Vrid runt (pivotera) medsols på främre delen av höger fot medan vänstra foten hålls intill. Gå ett steg framåt med vänster fot (tillbaka där du stod i steg 5). Kavaljeren vrider dig motsols in i steg 5, för att antingen fortsätta i steg 6, eller låta dig göra en eller flera åttor till.

 

”Miniocho” / ”invikning” (Har inget riktigt namn):

Båda: Tag steg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 samt ett likadant mellansteg som i Salida i följd.

Kavaljeren: För in damen framför dig (precis som du gör i en framåt ocho) samtidigt som du går fram med din högra fot och sätter den intill din vänstra = steg 5. Gå sen vidare i steg 6, 7 och sen, antingen steg 8, eller ett mellansteg.

Damen: Låt mannen föra dig in framför sig som slutet på en framåt ocho, så att du hamnar i position 5.

 

Ocho bakåt:

Kavaljeren: Tag steg 1 och 2. I steg 2 ska du börja vrida damen (motsols) så hon går med ryggen åt vänster. Gör ett viktbyte (ballchange) och gå med vänster fot ett extra steg 2, rakt ut åt vänster, alternativt snett framåt. Vrid damen medsols och för henne åt höger. Visa riktningen med överkroppen. Medan du för damen framför dig i ochosteg ackompanjerar du hennes rörelse genom att t ex själv gå i ”skridskoliknande” steg, vänsterfoten snett framåt åt vänster när du för henne åt vänster, högerfoten snett framåt åt höger när du för henne åt höger, gå igenom nollpositionen mellan varje steg. Vrid antingen upp henne mot dig för att fortsätta i steg 3, (då måste du göra ett viktbyte igen så att du kan gå fram på höger fot), eller gör fler åttor.

Damen: Tag steg 1 och 2. Kavaljeren vrider dig så du får ”näsan åt vänster” / höger sida mot kavaljeren. Gå ett steg bakåt på vänster fot. Pivotera på främre delen av vänster fot (medsols) så du får din vänstra sida mot kavaljeren. Tag ett steg bakåt med höger fot. Pivotera. Var beredd på att antingen gå ut i steg 3 eller göra fler åttor.

 

Mordida / Sandwich:

Kavaljeren: Börja som i en baklänges ocho. (Tag steg 1 och 2. Börja i steg  att vrida damen 90° motsols. Gör ett viktbyte och gå med vänster fot ett extra steg 2, rakt ut åt vänster. Vrid damen medsols och för henne åt höger.) Därefter sätter du raskt din högra fot alldeles intill hennes vänstra fot på höger sida om denna så att du stoppar henne. Sätt nu din vänstra fot på vänster sida om hennes vänstra fot (=mordida) samtidigt som du vrider dig mot henne. Lägg över vikten på din vänstra fot så att damen får tyngden på sin bakre fot. ** Flytta nu din högra fot rakt bakåt och lägg tyngden på denna. Vrid din vänstra fot åt vänster / motsols samtidigt som du för damen mot din vänstra sida så hon kommer precis till vänster om din vänstra fot. Vrid henne motsols så hon får sin högra sida mot dig och för henne långsamt över din vänstra fot och mot din högra sida. (Ett steg för damen.) Du vrider med med överkroppen. Vrid henne 180° medsols och för in henne mitt framför dig. Vrid sen upp henne i 5:an. Fortsätt 6, 7 och 8.

Damen: Börja som i en bakåt ocho. ( Tag steg 1 och 2. Kavaljeren vrider dig så du får höger sida mot honom. Gå ett steg bakåt med vänster fot. Pivotera medsols på främre delen av vänster fot så du får din vänstra sida mot kavaljeren. Tag ett steg bak med höger fot.) Stå stilla när kavaljeren sätter sina fötter på båda sidor runt din vänstra fot. När han står med båda fötterna i mordida ska du ha vikten på din bakre fot = höger. ** Lägg sen över vikten så du står rakt över din vänstra fot. Pivotera motsols. (Överkroppen mot kavaljeren och höfterna åt vänster. Håll ihop knäna och ha dem lite böjda. För din högra fot in mot kavaljerens vrist. (Gör ev en dekoration. T ex lapiz före, el gancho efter.) Lyft foten över hans ben och ner på andra sidan och låt den glida längs golvet ett steg framåt innan du lägger över tyngden på den. Pivotera medsols på höger fot och tag ett steg fram på vänster. Låt kavaljeren vrida in dig i 5:an.

 

Barrida (svepa):

Båda: Följ Mordida fram till **.

Kavaljeren: Låt damen stå kvar med tyngden på sin bakre fot. Tag ett steg bak med din vänstra fot och lägg vikten på denna. Med den högra foten sveper du nu damens främre fot åt vänster, som en del av en cirkel. Vill du upprepa detta svep så gå ett steg fram längs cirkelns omkrets med vänster fot förbi din högra fot. Upprepa svepet med höger fot. Avsluta med att sätta tillbaka din vänstra fot på vänster sida om hennes främre = mordida. Fortsätt sen från ** i Mordida.

Damen: Stå kvar med tyngden på din bakre fot = höger. Låt kavaljeren svepa din vänstra fot medsols längs golvet i ett eller flera steg. Avsluta sen som i Mordida från **.

 

 

Högergiro:

(Observera att mannen kan göra ett giro på många olika sätt. Nedanstående är ett exempel. Ett sk helgiro består vanligen av ytterligare ett par steg.)

Kavaljeren:

Gå steg 1, 2, 3, och 4. I stället för att samla i steg 5 sätter du din högra fot 2-3 dm snett bak åt vänster, bakom din vänstra fot. Börja vrid din överkropp höger/medsols. (Kom ihåg att som vanligt starta med att föra vänster axel bakåt så du pivoterar damen åt rätt håll.) Pivotera på båda fötterna åt höger/medsols tills fötterna är parallella och du kommit runt 180°. Din överkropp ska följa med i vridningen så att du för damen som i en framåt ocho och vidare runt dig på en cirkel. Sätt, utan att stanna upp, din högra fot snett bakom din vänstra igen och fortsätt att vrida 180° till. Du ska nu ha kommit runt ett helt varv. Stanna upp med fötterna, men fortsätt att vrida din överkropp ytterligare åt höger så att du för ut damen i en avslutande framåt ocho. För sedan in henne framför dig medan du samlar dina fötter som i steg 5. (Alltså sätter höger fot intill vänster.) Avsluta med steg 6, 7 och 8.

Damen:

(Allmänt: Damens steg i ett giro kommer alltid i följande ordning: framåt – sidan – bakåt – sidan, oberoende av åt vilket håll girot tas. Girot kan börja på vilket som helst av dessa steg. Du ska i varje steg sträva efter att samla den lösa foten intill den du står på. Det är viktigt att du pivoterar ordentligt mellan varje steg så att du håller dig på en cirkel nära din kavaljer som utgör cirkelns mitt, och med din överkropp vänd mot honom. Särskilt viktigt är det att pivotera före bakåtsteget så att detta steg också blir på cirkellinjen och inte bort ifrån kavaljeren. Bakåtsteget och efterföljande sidsteg (ibland sidsteget före) tas alltid dubbelt så fort som övriga steg, alltså båda stegen på ett taktslag. Bakåtsteget tas mellan taktslagen men är ändå lika långt som det andra stegen. På 3 taktslag hinner du således 4 steg. Sträva efter att alla stegen i girot (runt cirkeln) får samma steglängd och ej blir för korta.)

Här:

Gå steg 1, 2, 3, 4 och 5. Låt kavaljeren föra dig in i en framåt ocho. Pivotera på höger fot så du vänder dig mot kavaljeren och tag sedan ett steg med vänster fot rakt åt vänster. Pivotera  ca 90° på din vänsterfot och tag med höger fot ett steg bakåt i cirkelns riktning. Pivotera igen (på höger fot) och tag ett steg med vänster fot åt vänster. (Du ska nu vara mitt framför kavaljeren.) Låt honom föra in dig i en framåt ocho och därefter in framför sig så att du hamnar i kors i steg fem. Avsluta med steg 6, 7 och 8.

 

Vänstergiro:

Kavaljeren: Gå steg 1, 2 och 3. Börja vrida din överkropp motsols / åt vänster, så du börjar föra damen åt detta håll. Sätt din vänstra fot snett bakom din högra (jämför högergirot), pivotera och vrid 180° så att dina fötter är parallella. Sätt din vänstra fot en gång till bakom din högra och pivotera ytterligare 180°. Stå med fötterna parallella, lägg över vikten på den vänstra medan du fortsätter att vrida din överkropp (tills det tar stopp) så att damen damen tar ett steg till åt vänster. Vrid därefter damen motsols och lägg vikten på din högra fot samtidigt som du för damen ett steg åt höger som i en framåt ocho. Vrid sen in henne i steg 5. Avsluta med steg 6, 7 och 8. (Om du så önskar kan du avsluta girot utan att du för damen i en framåt ocho på slutet. Stanna då upp med fötterna parallella. När damen befinner sig på vänster fot efter bakåtsteget, samlar du höger fot intill vänster och för därefter därefter damen i steg 4, 5 etc. Viktigt med dissociation här!)

Damen: Gå steg 1, 2 och 3. Gå till höger på höger fot, gå därefter ett steg framåt på vänster. (Vänd överkroppen mot kavaljeren.) Pivotera på vänster fot och fortsätt med sedan med ett steg åt höger på höger fot. Pivotera ca 90° motsols och gå ett steg bakåt på vänster fot. Gå därefter till höger på höger fot och sen framåt på vänster fot. Pivotera runt på vänster fot (när kavaljeren vrider dig) så att du får höger sida mot honom. Tag ett steg framåt på höger fot som i framåt ocho och låt sedan kavaljeren vrida in dig i steg 5. Avsluta med steg 6, 7 0ch 8.

 

 

All text på denna webbsida är skyddad av upphovsrättslagen.

Copyright © Christel Dottén 1999.